A A A

Vanaf 26 september 2015 wordt de Europese Ecodesignrichtlijn van kracht

waardoor de verkoop van condenserende aardgas- en stookolieketels de standaard zal worden in Europa. Door deze richtlijn wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een lager energieverbruik voor de consument. Vanaf dat ogenblik krijgen nieuwe verwarmingstoestellen een energielabel – gaande van A tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines.

Hierdoor zullen nieuwe installaties duidelijker op hun rendement beoordeeld kunnen worden.
Deze duidelijkheid over rendement en energieverbruik wordt nog versterkt doordat voor het eerst bij alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier (in HS – of bovenste verbrandingswaarde) gemeten wordt.

Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies.
Wat mag nog vanaf 26 september 2015?
De Ecodesignrichtlijn zal voor stookolie- en gas- CV-toestellen vanaf 26 september 2015 effectief van toepassing zijn. Dat betekent dat vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies.
Nieuwe eisen
In de praktijk: Er zijn zowel eisen voor cv-ketels met een vermogen <= 70 kW als voor ketels met een groter dan 70 kW. We bespreken hier alleen de ketels <= 70 kW.
Nieuwe eis vanaf 26/09/2015: de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 86 %.

Er is één belangrijk uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75 %.
Opgelet: Er is hierop een belangrijke uitzondering.

Eind 2014 werd een addendum goedgekeurd bij NBN D51-003. Vanaf 1 september 2015 kunnen geen nieuwe B toestellen geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbadruimtes en WC's, ook niet voor de vervanging van bestaande toestellen en dus ook niet in appartementen.

Mag ik mijn bestaande cv-ketel nog verder gebruiken?
Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw installatie ook voldoet aan de al bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen.

De belangrijkste eisen werden vastgelegd in het stookbesluit van de Vlaamse overheid van 8 december 2006. In mei 2014 werd de wetgeving inzake cv-ketels nog aangescherpt, vooral wat betreft aardgasketels.

 

Zie ook http://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesign

of http://press.vanmarcke.com/sites/press.vanmarcke.com/files/pdf/toespraak_ecolabel_-_nl.pdf

of http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Duurzame_ontwikkeling/Energie-efficientie/Labelling/#.VaT2OfntlBc

 

 

Censatech bvba

Antoon Catriestraat 33
9031 Drongen 
tel. 0032 (0) 9 375 63 97
BTW BE0475 694 037

Nummers

Onderhoud gas

GV 03945 = G1, G2,

GV 05422 = G1, G2, G3

Stookolienr TV 20 022
Cerga nr 02 02122N

 

Op de website van Censatech bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Censatech bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our Privacy Policy.

ik accepteer de cookies van deze website
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk