A A A

Censatech

 • Censatech Bvba-Newsfeeds

 • Ecodesignrichtlijn voor verwarmingsinstallaties

  Vanaf 26 september 2015 wordt de Europese Ecodesignrichtlijn van kracht

  waardoor de verkoop van condenserende aardgas- en stookolieketels de standaard zal worden in Europa. Door deze richtlijn wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een lager energieverbruik voor de consument. Vanaf dat ogenblik krijgen nieuwe verwarmingstoestellen een energielabel – gaande van A tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines.

  Hierdoor zullen nieuwe installaties duidelijker op hun rendement beoordeeld kunnen worden.
  Deze duidelijkheid over rendement en energieverbruik wordt nog versterkt doordat voor het eerst bij alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier (in HS – of bovenste verbrandingswaarde) gemeten wordt.

  Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies.
  Wat mag nog vanaf 26 september 2015?
  De Ecodesignrichtlijn zal voor stookolie- en gas- CV-toestellen vanaf 26 september 2015 effectief van toepassing zijn. Dat betekent dat vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies.
  Nieuwe eisen
  In de praktijk: Er zijn zowel eisen voor cv-ketels met een vermogen <= 70 kW als voor ketels met een groter dan 70 kW. We bespreken hier alleen de ketels <= 70 kW.
  Nieuwe eis vanaf 26/09/2015: de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 86 %.

  Er is één belangrijk uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75 %.
  Opgelet: Er is hierop een belangrijke uitzondering.

  Eind 2014 werd een addendum goedgekeurd bij NBN D51-003. Vanaf 1 september 2015 kunnen geen nieuwe B toestellen geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbadruimtes en WC's, ook niet voor de vervanging van bestaande toestellen en dus ook niet in appartementen.

  Mag ik mijn bestaande cv-ketel nog verder gebruiken?
  Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw installatie ook voldoet aan de al bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen.

  De belangrijkste eisen werden vastgelegd in het stookbesluit van de Vlaamse overheid van 8 december 2006. In mei 2014 werd de wetgeving inzake cv-ketels nog aangescherpt, vooral wat betreft aardgasketels.

   

  Zie ook http://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesign

  of http://press.vanmarcke.com/sites/press.vanmarcke.com/files/pdf/toespraak_ecolabel_-_nl.pdf

  of http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Duurzame_ontwikkeling/Energie-efficientie/Labelling/#.VaT2OfntlBc

   

   

 • Onderhoud van uw ketel: wees op uw hoede!

  Onderhoud van uw ketel: wees op uw hoede!


  De Belgische burger moet zijn ketel wettelijk regelmatig laten nazien en onderhouden.

  In Vlaanderen is dat om de( twee jaar voor gas)in de toekomst zal dat waarschijnlijk om de drie jaar worden) en elk jaar voor een stookolie-installatie.

  In Brussel en Wallonië is het respectievelijk drie jaar en één jaar. Als de herfst in aantocht is, zijn er elk jaar zogenaamde bedrijven die via commerciële websites een onderhoud aanbieden tegen een extreem lage prijs, meestal gaat het om € 39 voor een gasinstallatie en € 49 in het geval van een stookolie-installatie.

  Wees echter op uw hoede: het volstaat niet even vlug met een borstel en stofzuiger de ketel te reinigen, er moeten ook een aantal zaken worden gemeten en eventueel ingeregeld.

  Het voordeel is driedubbel: u zal minder brandstof verbruiken en het milieu zal properder zijn, maar belangrijker nog is het feit dat u beschikt over een veilige installatie.

  Voor een onderhoud volgens de regels moet u toch rekenen op een bedrag van € 150 à 200 voor een gasgestookte installatie. In het geval van stookolie doet u daar nog eens € 50 bij. Een dergelijk onderhoud moet uitgevoerd worden door een door de overheid erkend technicus.

  De lijst met erkende technici in Vlaanderen kan u opvragen via http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig/erkende-technici .

  Voor Wallonië is de lijst beschikbaar op http://www.awac.be/index.php/guichet-technique/agrements/chauffagistes en voor

  Brussel is dat tenslotte http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32344 .

  Wij bevelen u warm aan om te controleren of de technicus die bij u langs komt op deze lijst vermeld is.

  Indien dit niet het geval is, is het onderhoud onwettig en dus waardeloos.

  De firma is eveneens verplicht om u een reinigings- en verbrandingsattest te overhandigen in Vlaanderen en Brussel en een controle attest in Wallonië. Indien dit niet het geval is, of indien u twijfels hebt over de geldigheid van het document, moet u een klacht indienen bij de betrokken diensten (LNE voor Vlaanderen, BIM voor Brussel en AWAC voor Wallonië).

  Deze stellen steeds een onderzoek in indien er een klacht is van een bewoner of eigenaar. Alleen zo kunt u vermijden dat uzelf en anderen in de toekomst nog worden beetgenomen. U kan dus beter een eerlijke prijs betalen voor een degelijk uitgevoerd werk dan geld uit te geven voor een tussenkomst die waardeloos

Censatech bvba

Antoon Catriestraat 33
9031 Drongen 
tel. 0032 (0) 9 375 63 97
BTW BE0475 694 037

Nummers

Onderhoud gas

GV 03945 = G1, G2,

GV 05422 = G1, G2, G3

Stookolienr TV 20 022
Cerga nr 02 02122N

Connect

Mail